درس زبان برای دانشجویان دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم از اهمیت بالایی برخوردار است. سوالات دکتری زبان شامل سه بخش لغات، گرامر و پسیج (درک مطلب) است. در سال‌های گذشته داوطلبین دکتری وزارت بهداشت می‌بایست ابتدا در آزمون mhle شرکت می‌کردند و پس از کسب نمره ۵۵ می‌توانستند برای ثبت نام در آزمون دکتری اقدام کنند. اما در یکسال اخیر درس زبان به مفاد آزمون دکتری وزارت بهداشت اضافه شده است. بنابراین هر دو گروه داوطلبین وزارت بهداشت و وزارت علوم باید در آزمون دکتری به سوالات زبان پاشخ دهند.