آزمون‌های استخدامی به منظور جذب نیرو برای سازمان‌های مختلف برگزار می‌شوند. معمولا در طول یک سال، چندین آزمون استخدامی مربوط به ارگان‌های مختلف برگزار می‌شود. زبان انگلیسی یکی از هفت درس عمومی در این آزمون‌ها است. با توجه به پایه ضعیف زبان در میان داوطلبین، این درس تاثیر به‌سزایی در قبولی داوطلب در آزمون استخدامی دارد. سوالات زبان استخدامی در رده سوالات زبان عمومی قرار می‌گیرند و شامل لغات، گرامر و درک مطلب هستند.