ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » کنکور 96-97

زمان برگزاری آزمون دکترای وزارت بهداشت 96،97

1395/08/20 موضوع: اخبار دکتری وزارت بهداشت
وزارت بهداشت در رشته های پزشکی و پیرا پزشکی دانشجوی دکترا می پذیرد. این آزمون در بین داوطلبین کنکور دکترا یکی از پر طرفدارترین کنکور های سراسری محسوب می شود زیرا بازار کار اکثر رشته ها بعد از فارغ التحصیلی مناسب بوده و فارغ التحصیلان از این جهت ...

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96،97

1395/08/20 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
وزارت بهداشت در رشته های پزشکی و پیرا پزشکی دانشجوی ارشد می پذیرد. این آزمون در بین داوطلبین کنکور ارشد یکی از پر طرفدارترین کنکور های سراسری محسوب می شود زیرا بازار کار اکثر رشته ها بعد از فارغ التحصیلی مناسب بوده و فارغ التحصیلان از این جهت دغدغه ...