ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » کنکور دکترای بیوشیمی بالینی

ظرفیت پذیرش دکترای بیوشیمی بالینی

1395/08/29 موضوع: بیوشیمی بالینی
هر ساله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با اندکی تغییر اعلام می شود. ظرفیت پذیرش در آخرین کنکور دکترای وزارت بهداشت برای رشته بیوشیمی بالینی  به شرح زیر می باشد ...