ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

میکروب شناسی غذایی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
میکروبیولوژی مواد غذایی از جمله شاخه های میکروب شناسی می باشد که به فساد مواد غذایی، نحوه نگهداری مواد غذایی، شناخت آلودگی و شناخت عفونت های ایجاد شده از میکرو ارگانیسم ها می پردازد. ...