ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » منابع دکترای ژنتیک پزشکی

منابع دکترای ژنتیک پزشکی

1395/08/28 موضوع: ژنتیک پزشکی
از آنجایی که برای کنکور دکترای وزارت بهداشت منبع خاصی پیشنهاد نمیشود، همیشه منابعی که عمومیت دارن از طرف متخصصین و مشاوران معرفی می شوند. منابع مورد نیاز برای شرکت در آزمون دکترای ژنتیک پزشکی به شرح زیر می باشد ...