ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » مشاوره و پشتیبانی وزارت بهداشت

مشاوره و پشتیبانی لیسانس به پزشکی

1395/08/17 موضوع: ---
برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی به منظور موفقیت در آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که گروه آموزشی استاد رضازاده در اختیار داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت قرار می دهد. ...