ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی انتخاب رشته ارشد و دکترا بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته

1395/08/24 موضوع: مشاوره تخصصی وزارت بهداشت
هر ساله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با اندکی تغییر اعلام می شود. ظرفیت پذیرش در آخرین کنکور ارشد وزارت بهداشت برای رشته های برتر ارشد پزشکی به شرح زیر می باشد ...

مشاوره تخصصی وزارت بهداشت

1395/08/18 موضوع: مطالب ویژه
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری می باشد. همواره مباحث انگیزشی و نحوه مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی یکی از دغدغه های داوطلبان آزمون های مختلف می باشد. ...