ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » قارچ شناسی پزشکی

قارچ شناسی پزشکی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
قارچ ها دسته ای از یوکاریوت ها میباشند. اکثر قارچ ها ساپروفیت بوده و روی خاک و آب زندگی کرده و بقایای جانوری و گیاهی را تجزیه میکنند و همانند باکتری ها در تجزیه ی مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت دارند. ...

بازار کار و رشته های دکترای قارچ شناسی پزشکی

1395/08/20 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی می توانند در رشته های زیر در آزمون دکترای وزارت بهداشت شرکت کنند. همچنین دانشجویان فارغ التحصیل رشته قارچ شناسی پزشکی می توانند در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و یا در مراکز درمانی و ...

مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب دروس در رشته قارچ شناسی پزشکی

1395/08/20 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ارائه شده از طرف وزارت بهداشت لیست رشته های امتحانی به همراه مدارک مورد پذیرش برای شرکت در این رشته های امتحانی لیست شده است. هر ساله موارد امتحانی و ضرایب مربوطه نیز با توجه به هر رشته مشخص می شود. ...

کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

1395/08/20 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
قارچ ها موجودات زنده ای هستند که به واسطه برخی تفاوتها، از جانوران و گیاهان متمایز می شوند. قارچها فواید فراوانی دارند (معروفترین مثال از خواص قارچها، داروی پنی سیلین است که از قارچی به همین نام به دست می آید) اما در عین حال منشأ بیماری نیز ...

منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

1395/08/18 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
منابع کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی طی کنکور های سال های 94-95 و 95-96 این رشته به همراه رشته های میکروب شناسی، انگل شناسی و ویروس شناسی تحت عنوان مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 نامگذاری شدند و هر 4 عنوان رشته نامبرده(ميکروب، ويروس، انگل، قارچ) تحت عنوان ...