ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » سم شناسی

سم شناسی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
سم شناسی مطالعه علمی اثرات نامطلوب که در موجودات ناشی از مواد شیمیایی است، می باشد. مطالعات سم شناسی مستلزم مشاهده و گزارش علایم، مکانیسم، تشخیص و درمان مواد سمی، به ویژه در رابطه با مسمومیت ناشی از سم در انسان است. ...