ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » زبان دکتری وزارت بهداشت

زبان پزشکی دکتری

1395/08/16 موضوع: ---
داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت به منظور شرکت در آزمون دکتری می بایست مدرک زبان مورد قبول را در هنگام ثبت نام ارائه دهند. ...