ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » زبان ارشد بهداشت

آمادگی برای آزمون زبان ارشد پزشکی

1395/08/25 موضوع: زبان پزشکی
درس زبان عمومی از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی می باشد. این درس در کلیه رشته ها حضور داشته و ضریب مخصوص به خود را دارد. بدست آوردن نمره بالا در این درس تاثیر بسزایی در قبولی در دانشگاه های سطح اول کشور را دارد. ...