ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » رشته شیمی دارویی

شیمی دارویی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
شیمی ‌دارویی ،شاخه ای از علوم دارویی می باشد که‌ با توجه به اصول شیمی ‌و زیست شناسی می تواند واکنشی را ایجاد کنن که در نهایت منجر به مواد دارویی جدید شود. ...