ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » راهکارهای موفقیت در آزمون

مشاوره و پشتیبانی ارشد و دکتری

1395/08/16 موضوع: ---
برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی به منظور موفقیت در آزمون های ارشد و دکتری وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که گروه آموزشی استاد رضازاده در اختیار داوطلبان آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت قرار می دهد. ...