ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » دانشگاه های پذیرنده علوم تغذیه

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

1395/08/30 موضوع: تغذیه
از سال 94  رشته هاي علوم تغذيه ، علوم بهداشتي در تغذيه ، علوم تغذیه در بحران ها و حوادث غیرمترقبه به عنوان سه گرایش در مجموعه علوم تغذیه قرار گرفتند. این بدان معنی است که کلیه داوطلبان آزمون ارشد این سه رشته، سر جلسه کنکور دفترچه سوالات را ...