ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » جزوات کمک آموزشی

جزوات کمک آموزشی

1395/08/18 موضوع: مطالب ویژه
در راستای کمک به داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری وزارت بهداشت و همچنین آزمون لیسانس به پزشکی، گروه آموزشی استاد رضازاده اقدام به تهیه و تدوین جزوات کمک آموزشی استاندارد نموده است. ...

جزوات کمک آموزشی آزمون لیسانس به پزشکی

1395/08/16 موضوع: ---
یکی از عوامل موثر در موفقیت در آزمون لیسانس به پزشکی استفاده از منابع کمک آموزشی مناسب برای مطالعه می باشد. ...