ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » تحصیل مجدد در پزشکی

تحصیل مجدد در رشته پزشکی

1395/08/21 موضوع: لیسانس به پزشکی
اکثر کسانی که در دوره دبیرستان وارد رشته های تجربی شده اند و یکی از رشته های کارشناسی وزارت بهداشت را گذرانده اند همیشه در آرزوی "پزشک" شدن بوده اند. افرادی که بنا به هر دلیلی در کنکور کارشناسی موفق نبوده اند همیشه گوشه ذهنشان در فکر قبولی در رشته ...