ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی پزشکی

1395/09/18 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
بیوتکنولوژی با کمک فرآیندهای بیومولکولی به توسعه فن آوری و محصولات مختلف زیستی با تکنولوژی بالا(High Tech) می پردازد  و کمک به بهبود زندگی ما و سلامت سیاره ما میکند. ...

مدارک تحصیلی مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب دروس در دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

1395/09/02 موضوع: بیوتکنولوژی پزشکی
در دفترچه دکترای  ارائه شده از طرف وزارت بهداشت لیست رشته های امتحانی به همراه مدارک مورد پذیرش برای شرکت در این رشته های امتحانی لیست شده است. هر ساله موارد امتحانی و ضرایب مربوطه نیز با توجه به هر رشته مشخص می شود. ...