ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » برنامه ریزی تحصیلی

مشاوره تخصصی وزارت بهداشت

1395/08/18 موضوع: مطالب ویژه
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری می باشد. همواره مباحث انگیزشی و نحوه مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی یکی از دغدغه های داوطلبان آزمون های مختلف می باشد. ...

مشاوره و پشتیبانی لیسانس به پزشکی

1395/08/17 موضوع: ---
برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی به منظور موفقیت در آزمون لیسانس به پزشکی وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که گروه آموزشی استاد رضازاده در اختیار داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی وزارت بهداشت قرار می دهد. ...

مشاوره و پشتیبانی ارشد و دکتری

1395/08/16 موضوع: ---
برنامه ریزی و پشتیبانی تحصیلی به منظور موفقیت در آزمون های ارشد و دکتری وزارت بهداشت یکی از خدماتی است که گروه آموزشی استاد رضازاده در اختیار داوطلبان آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت قرار می دهد. ...