ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » بازار کار ژنتیک انسانی

بازار کار و رشته های دکترای ژنتیک انسانی

1395/08/28 موضوع: ژنتیک پزشکی
رشته ژنتیک انسانی یکی از پر طرفدارترین رشته ها در میان رشته های کنکور وزارت بهداشت می باشد. به دلیل بازار کار مناسب ، این رشته همواره  مورد استقبال داوطلبین بوده و رقابت برای قبولی در آن بالاست. ...

بازار کار و رشته های دکترای ژنتیک انسانی

1395/08/20 موضوع: اخبار ارشد وزارت بهداشت
رشته ژنتیک انسانی یکی از پر طرفدارترین رشته ها در میان رشته های کنکور وزارت بهداشت می باشد. به دلیل بازار کار مناسب ، این رشته همواره  مورد استقبال داوطلبین بوده و رقابت برای قبولی در آن بالاست. ...