ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » آزمون وزارت بهداشت

آزمون MHLE برای کنکور دکترای وزارت بهداشت

1395/08/20 موضوع: اخبار دکتری وزارت بهداشت
MHLE آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت می باشد که بعضی از دانشگاههای داخل(به ویژه دانشگاه تهران) مجری آن می باشند از دانشجویانی که متقاضی دوره دکتری رشته های علوم پزشکی برگزار می شود.  ...

آزمون های آزمایشی لیسانس به پزشکی

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...

آزمون های آزمایشی دکتری

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...

آزمون های آزمایشی ارشد

1395/08/17 موضوع: ---
در راستای آماده سازی داوطلبان آزمون های ارشد و دکتری و لیسانس به پزشکی، آزمون های آزمایشی با رویکرد شبیه سازی آزمون های وزارت بهداشت در گروه آموزشی استاد رضازاده برنامه ریزی شده است. ...

مشاوره و پشتیبانی برنامه ریزی تحصیلی

1395/08/17 موضوع: ---
برنامه ریزی تحصیلی در کلیه آزمون های کنکور سراسری وزارت بهداشت، یکی از عوامل موفقیت داوطلبین می باشد. ...

جزوات کمک آموزشی دکتری

1395/08/16 موضوع: ---
یکی از راهکارهای موفقیت در آزمون دکتری وزارت بهداشت منابع آزمون می باشد که عامل بسیار تاثیرگذاری در موفقیت داوطلبان دارد. ...

جزوات کمک آموزشی ارشد

1395/08/16 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
یکی از راهکارهای موفقیت در آزمون وزارت بهداشت منابع آزمون می باشند که عامل بسیار تاثیرگذاری در موفقیت داوطلبان دارد. ...

کلاس های حضوری دکتری

1395/08/13 موضوع: ---
گروه آمورشی رضازاده با بهره گیری از اساتید مجرب در حوضه آموزش اقادام به برگزاری کلاس های تخصصی آزمون دکتری وزارت بهداشت نموده است. ...

کلاس های حضوری کارشناسی ارشد

1395/08/12 موضوع: ---
گروه آموزشی رضا زاده در راستای کمک به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، اقدام به برگزاری کلاس های تخصصی در رشته های مختلف آزمون وزارت بهداشت نموده است. ...