ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

» » آزمون ارشد و دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

جزوات آزمون کارشناسی ارشد و دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

1395/09/02 موضوع: بیوتکنولوژی پزشکی
رقابت برای به دست آوردن صندلی های دانشگاهی در رشته بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی) فوق العاده زیاد است. به دلیل پذیرش کم و منابع زیاد معرفی شده برای ارشد و دکترای بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی) دانشجویان حتما نیاز به راه نمایی و مشاوره ...