ارشد وزارت بهداشت | دکتری وزارت بهداشت | لیسانس به پزشکی | جزوات کنکور بهداشت | مشاوره ارشد وزارت بهداشت | کنکور سراسری

ویروس شناسی پزشکی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
ویروس شناسی مطالعه ویروس ها و عوامل می باشد. ویروس شناسی اغلب بخشی از میکروب شناسی ویا پاتولوژی در نظر گرفته می شود. در سال های اولیه این رشته وابسته به پیشرفت در مواد شیمیایی و علوم فیزیکی بود، اما ویروس ها به زودی ابزاری برای کاوش فرایند اساسی ...

میکروب شناسی غذایی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
میکروبیولوژی مواد غذایی از جمله شاخه های میکروب شناسی می باشد که به فساد مواد غذایی، نحوه نگهداری مواد غذایی، شناخت آلودگی و شناخت عفونت های ایجاد شده از میکرو ارگانیسم ها می پردازد. ...

میکروب شناسی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
میکروب شناسی علم مطالعه موجودات زنده می باشد، که بسیاری از آنها بیش از حد کوچک اند و با چشم غیر مسلح دیده می شوند، از جمله آنها باکتری ها، جلبک ها، تک یاخته و قارچ ها،همچنین ویروس ها و پریون می باشد. ...

مجموعه پرستاری

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
پرستار از جمله اعضاء اصلی کادر پزشکی می باشد. برای رشته پرستاری در ایران کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد پرستاری و دکترای پرستاری تعریف شده است. پرستاران همجنین با شرکت در دوره های تکمیلی و بازآموزی مهارت های خود میتوانند به ارتقای هرچه بیشتر دانش و ...

مامایی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
رشته مامایی یکی از رشته های علوم پزشکی می باشد که دانش آموختگان مامایی در جهت تامین سلامت مادران و کودکان مشغول به خدمت می شوند. ...

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
بسته های آموزشی گروه آموزشی استاد رضازاده شامل جزوات تالیفی برترین اساتید مدرس دوره های ارشد می باشد. این جزوات که شامل درسنامه فصل به فصل میباشد مناسب برای کسانی است که امکان شرکت در کلاسهای حضوری را ندارند. ...

قارچ شناسی پزشکی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
قارچ ها دسته ای از یوکاریوت ها میباشند. اکثر قارچ ها ساپروفیت بوده و روی خاک و آب زندگی کرده و بقایای جانوری و گیاهی را تجزیه میکنند و همانند باکتری ها در تجزیه ی مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت دارند. ...

فیزیولوژی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
فیزیولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که به چگونگی عملکرد سلول ها، بافت ها، اندام ها می پردازد. در فیزیولوژی به بررسی تغییرات محیطی داخلی و یا خارجی نیز می پردازد. ...

علوم تغذیه در بحران و حوادث

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
تعداد رشته های کارشناسی که می توانند کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث شرکت کنند: كارشناسي علوم و صنايع غذايي )كليه گرايشها(،علوم تغذيه، علوم آزمايشگاهي، بهداشت عمومي، زیست شناسی گرایش ميکروبيولوژی ، زيست شناسي عمومي. ...

علوم تغذیه

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
علم تغذیه در جنبه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی غذاها و مواد مغذی متمرکز است. تغذیه مطالعه اثرات ترکیبات غذایی در سوخت و ساز بدن، سلامت، عملکرد و بیماری مقاومت انسان و دام است و همچنین شامل مطالعه رفتار انسان مربوط به انتخاب مواد غذایی نیز می باشد. ...

علوم بهداشتی در تغذیه

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
علوم بهداشتی در تغذیه رشته ای مرکب از علوم بهداشتی و زیستی و تغذیه است که بر اساس علم تغذیه و با توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، برای ارتقاء سلامت جامعه فعالیت می کند. ...

شیمی دارویی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
شیمی ‌دارویی ،شاخه ای از علوم دارویی می باشد که‌ با توجه به اصول شیمی ‌و زیست شناسی می تواند واکنشی را ایجاد کنن که در نهایت منجر به مواد دارویی جدید شود. ...

سم شناسی

1395/09/19 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
سم شناسی مطالعه علمی اثرات نامطلوب که در موجودات ناشی از مواد شیمیایی است، می باشد. مطالعات سم شناسی مستلزم مشاهده و گزارش علایم، مکانیسم، تشخیص و درمان مواد سمی، به ویژه در رابطه با مسمومیت ناشی از سم در انسان است. ...

سلامت سالمندی

1395/09/18 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
سلامت سالمندی یکی از رشته های جدید مقطع ارشد می باشد که به وضعیت سلامت و بیماری های سالمندان و نیز روش های مراقبت مبتنی بر تجارب علمی را می پردازد. دانش آموختگان سلامت سالمندی به اجرای برنامه های مراقبت سلامت سالمندان می پردازند و هدف از این رشته ...

ژنتیک پزشکی

1395/09/18 موضوع: جزوات ارشد وزارت بهداشت
ژنتیک پزشکی شاخه‌ای از مجموع رشته های زیستی پزشکی است. ژنتیک پزشکی به بررسی ساختار سلولها از نظر کروموزومی و ژنی و بیماری های های مرتبط با نقص کروموزومی و ژنی و نحوه تشخیص آنها می‌پردازد ...